auto

Zoals sommigen van jullie tijdens een presentatie al hebben gehoord was de behoefte aan een eigen vervoersmiddel in de achterliggende tijd gegroeid. Elke maand delen we de levensmiddelenpakketten uit aan onze sponsorkinderen en daarnaast hebben we ook regelmatig andere projecten waarbij we spullen uitdelen, bijv. bij noodhulp. Elke keer was het dan nodig om een autoriksjaw te huren. Steeds vaker kregen we vragen van chauffeurs over het karakter van ons werk en of het wel geoorloofd is wat we doen. Ook werden we steeds vaker gestopt onderweg door politie die ook vragen stelden. Naast het vervoeren van producten zijn er regelmatig moeilijkheden om mensen uit de sloppenwijk naar het ziekenhuis te vervoeren. Daarom is er besloten om fondsen te gaan werven voor een eigen auto.

Een tweede handsauto kopen is geen optie, omdat in India niet goed wordt geregistreerd hoe een auto wordt onderhouden. Je weet dan niet of de auto die je aanschaft veilig is. Ook willen we er graag lang mee vooruit kunnen, omdat een auto een grote investering is. We gaan dan liever voor zekerheid. Er is daarom besloten om geld in te zamelen voor een nieuwe auto die hopelijk heel wat jaren mee gaat.

Tijdens ons verlof hebben we in sommige presentaties aandacht besteed aan de behoefte voor een auto. Ook zijn er bedrijven benaderd. De totale kosten voor de aanschaf van de auto zijn € 25.085 euro. Normaal zouden we dit bedrag eerst bij elkaar sparen en dan pas de auto bestellen, maar omdat een sponsor garant wil staan, is de auto al besteld. Bij het plaatsten van de order werd er aangegeven dat de levertijd ruim 30 weken zou zijn. Zo lang heeft het niet geduurd, want binnen 4 weken was er al een auto beschikbaar. We hebben een Kia Carens Prestige + aangeschaft. Dit is een ruime 7 persoonsauto die ingezet kan worden om mensen naar een ziekenhuis te brengen, maar ook de mogelijkheid heeft om alle banken volledig plat te leggen en dus voldoende ruimte heeft om pakketten te vervoeren. We maken dankbaar gebruik van ons eigen vervoersmiddel en zijn nog geen enkele keer staande gehouden.

Voor het betalen van de auto hebben we getekend voor een betaalplan. Er is voor het betaalplan gekozen omdat er een check is over de oorsprong van het geld als we het hele bedrag in één keer wordt overgemaakt. Bij een betaalplan is deze check niet aanwezig. Het eerste bedrag was €10.000 en kon betaald worden van binnengekomen giften. Het overige bedrag is verdeeld over 29 maanden wat dus neerkomt op een maandelijks bedrag van € 520,18.

Alhoewel we iemand hebben die garant wil staan, is het wel de uitdrukkelijke wens van deze persoon om de kosten te verdelen over meerdere sponsoren, zodat dit project door een bredere achterban gedragen wordt. We willen dan ook uw hulp vragen in de maandelijkse afbetaling van de auto.

Mogen we op uw  (maandelijkse) steun rekenen? Klik dan hier om uw donatie over te maken. Klik bij project aan dat het voor de auto is. Alvast bedankt.

Het bedrag kan ook overgemaakt naar:

ABN AMRO IBAN:            NL 51 ABNA 0561 4551 39

ING IBAN:                           NL 18 INGB 0003 1340 57

T.n.v.:                                   Stichting Hulp Vervolgde Christenen

O.v.v:                                   Projectnummer 8028 Living Bread auto

Deze balk geeft aan hoeveel geld er binnen is voor dit project. Bedragen voor de auto overgemaakt via de website zijn direct zichtbaar. Bankoverschrijvingen worden elke eerste week van de maand bijgewerkt.

€15768.68
€25085

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati